Karanlık Mod
  1. Ana Sayfa
  2. GÜNCEL
Teşrik Tekbirini Unutmayın !
GÜNCEL
08.07.2022 21:52:21
68
A
Teşrik Tekbirini Unutmayın !
Diyanet-Sen Trabzon Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yaşar Arefe Günü başlayarak 23 vakit her farz namazından sonra “Teşrîk tekbiri” getirmeyi unutmayalım dedi.
Erkek | Kadın (Haberi Dinle)

Arefe günü sabah namazından başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, farz namazların selamından sonra birer defa getirilmesi gerektiğinin altını çizen İmam Hatip Mehmet Yaşar “Teşrîk Tekbiri” şöyle getirilir:

“Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi'l-hamd.”

Teşrik tekbirinin anlamı özetlerken Yaşar şu ifadeleri kullandı “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur.”

Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında Cebrail (a.s); "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek, tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur [es-Saffât, 37/102, 107; İsmail maddesi; el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta'lîli'l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88].

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Teşrîk tekbiri Hanefi Mezhebine göre vaciptir. Farz namazların selamından sonra teşrik tekbirini getirmeyi unutan kişi aklına geldiğinde tekbirini getirir.

Selam ve dua ile.. Arefeniz ve Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Ana Sayfa
Foto Galeri
Web TV
Yazarlar